Hoe wilt u omgaan met Het Nieuwe Werken?

Een organisatie heeft meestal efficientiedoelstellingen op het oog wanneer men maatregelen wil treffen die onder de paraplu van Het Nieuwe Werken vallen.

Hoe wilt u omgaan met Het Nieuwe Werken?

Een organisatie heeft meestal efficientiedoelstellingen op het oog wanneer men maatregelen wil treffen die onder de paraplu van Het Nieuwe Werken vallen. Deze doelstellingen veroorzaken de behoefte om flexibel te kunnen omgaan met hardware, software en data-beschikbaarheid. Met een bestaand computernetwerk van enige kwaliteit kan al de nodige extra flexibiliteit worden gerealiseerd.

 

Wanneer wij een organisatie begeleiden rondom de technische kant van Het Nieuwe Werken, staat de volgende vraag centraal

Hoe kunnen we betrouwbaar en tegen zo laag mogelijke investeringen en onderhoudskosten goed in de buurt komen van de diverse behoeften die nu spelen en worden voorzien?

 

Dit leidt tot lagere kosten dan het werken vanuit de vraag welke investeringen nodig zijn om precies aan de huidige behoeften te voldoen. Met daarbij de valkuil dat het vrijwel onmogelijk is om precies te voorspellen wat over verloop van tijd de organisatorische behoeften zijn. Deze worden immers beinvloedt door ontwikkelingen in de eigen organisatie, ontwikkelingen in software en hardware en ontwikkelingen in gewoonten en vaardigheden van medewerkers. Het precies voldoen aan de behoeften van vandaag is op sommige onderdelen over twee jaar al niet meer relevant.

 

Technische flexibiliteit

Wij zijn daarom van mening dat technische flexibiliteit van het computernetwerk een niet uit het oog te verliezen compontent is. Het ideaal is een infrastructuur die kan meebewegen met de organisatie en waaraan snel nieuwe software en hardware gekoppeld kan worden.

Om succesvol met onze dienstverlening te kunnen zijn, is het uiteraard essentieel dat het vooraf precies duidelijk wordt bij een organisatie wat de medewerkers gaan krijgen aan functionaliteit. De opdrachtgever bepaalt de behoefte, niet wat er technisch makkelijk of moeilijk is.

 

Binnen het bedrijfsgebouw effecienter omgaan met werkplekken

Deeltijdmedewerkers, gedetacheerden, uitzendkrachten. Zij moeten een werkplek hebben, maar ook toegang tot software en data. Een organisatie moet daarom dus eenvoudig via haar computernetwerk specifieke rechten aan gebruikers kunnen toekennen en intrekken. Niet iedereen hoeft overal bij te kunnen. Wij leveren software waarmee een organisatie dat ook daadwerkelijk eenvoudig kan. Hiermee dalen de beheerskosten van het computernetwerk.

Aan het flexibel omgaan met werkplekken en het gebruik van laptops kleven echter ook aandachtspunten rondom efficiency.

 

Buiten het bedrijfsgebouw flexibel omgaan met beschikbare uren

Ongestoord thuiswerken, files vermijden, werken op een externe locatie, deelnemen aan externe bijeenkomsten. Extern werken brengt technische aspecten mee zoals security, file-sharing, databeschikbaarheid. Hoogland ICT heeft ruime ervaring opgebouwd met wat technisch wel en niet verantwoord is en wat goed te onderhouden is.

 

Organisaties tot 50 medewerkers

Voor organisaties tot 50 medewerkers hebben wij onze kennis en ervaring omgezet in een totaaloplossing voor computernetwerk en beheer. De 1A-server bevat software waarmee veel van de gangbare behoeften rondom Het Nieuwe Werken worden ondersteund. Zoals zeer eenvoudig gebruikersbeheer en file-sharing. Deze totaaloplossing wordt tegen een vaste tarieven aangeboden.