Het nieuwe werken

Er is veel aandacht voor Het Nieuwe Werken en The Cloud, oftewel Cloud Computing.

Het Nieuwe Werken / Cloud

Er is veel aandacht voor Het Nieuwe Werken en The Cloud, oftewel Cloud Computing. Wat hebben ze met elkaar te maken?

 

Introductie Het Nieuwe Werken in uw organisatie

Bokxing IT heeft meer dan 350 opdrachtgevers voor inrichting en beheer van het computernetwerk. Het Nieuwe Werken is bij veel van hen ingevoerd. Dit vraagt zowel organisatorische als technische aanpassingen. Bokxing IT adviseert bedrijven op welke wijze zij technisch goed en veilig Het Nieuwe Werken kunnen introduceren. Lees hier meer over het goed introduceren van Het Nieuwe Werken in uw organisatie.

 

Cloud computing versus Het Nieuwe werken

Wij zien Cloud Computing met name als een technisch onderwerp. Je kunt ergens anders dan in het eigen bedrijfsgebouw serverruimte gebruiken om software te draaien en data op te slaan. Een soort uitbesteding dus. Het Nieuwe Werken kan technisch prima worden ingevuld met zowel Cloud Computing als via een server in het eigen bedrijfsgebouw. Cloud Computing brengt echter, net als het hebben van een eigen server, aandachtspunten mee. Onder andere rondom security en de snelheid die een gebruiker ervaart bij het uitvoeren van taken.

Er zijn voordelen van Cloud Computing die wij als dusdanig groot beoordelen dat wij ze integreren in onze dienstverlening. Lees hier meer overtechnische aspecten van Het Nieuwe Werken.

 

Is het Nieuwe werken 100% efficient?

Is er in kantoren niet altijd al behoefte geweest aan efficiency en flexibiliteit? Door de introductie van de computers op de werkplek en mobiele telefonie ontstonden er in de jaren 90 nieuwe mogelijkheden. PC-Prive projecten ontstonden al snel, onder andere om thuiswerken mogelijk te maken. Een tijdlang waren er echter grote belemmeringen om efficient op een andere plek te werken:

  1. veel software draaide op mainframes en kon dus niet op de pc of laptop geinstalleerd worden
  2. telefoonlijnen waren te traag om data te versturen
  3. file-sharing en externe toegang tot de servers stonden technisch in de kinderschoenen

Deze drie punten zijn sinds de jaren 90 dusdanig verbeterd dat er nu efficienter dan destijds op een andere plek dan de vaste werkplek kan worden gewerkt. Maar er zijn nog steeds aandachtspunten. Rondom security, ergonomie en efficiency. Veel van deze aandachtspunten hebben te maken met de inzet van draagbare computers, zoals laptops en tablets. Lees meer over ergonomie en efficiency.

Interesse in flexibiliteit van uw netwerk om Het Nieuwe Werken te ondersteunen? Neem contact op of lees verder over technische aspecten van Het Nieuwe Werken.